Χημική βιομηχανία

Οι δεξαμενές, οι συμπυκνωτές – εναλλάκτες θερμότητος και τα δοχεία επεξεργασίας για την χημική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα, με την έννοια ότι λειτουργούν υπό ακραίες, σε κάποιες περιπτώσεις, συνθήκες από πλευράς θερμοκρασίας, πίεσης ή ιξώδους των υπό επεξεργασία υγρών.

Οι κατασκευές της Staalco είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας, που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και λειτουργούν με υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα κάτω από τις πλέον δυσχερείς συνθήκες.

Προϊόντα

  • Πύργοι πολυμερισμού
  • Πύργοι παραγωγής άνυδρου πολυεστέρα
  • Χημικοί αντιδραστήρες
  • Συμπυκνωτές
  • Εναλλάκτες θερμότητος
  • Δοχεία ανάμιξης
  • Δοχεία παραγωγής γράσσου
  • Κολώνες απόσταξης
  • Δεξαμενές αποθήκευσης
  • Σιλό αποθήκευσης σκόνης