Οίνοι-Έλαια-Χυμοί

Με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα κατασκευής δεξαμενών για την βιομηχανία τροφίμων, η Staalco και τα στελέχη της παρέχουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για τον προσδιορισμό των ιδανικών λύσεων για τις ανάγκες των πελατών της.

Τα προϊόντα της Staalco έχουν σχεδιασθεί ώστε να εντάσσονται αποτελεσματικά και αρμονικά στις παραγωγικές μονάδες τροφίμων προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της μέσω της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Προϊόντα:

  • Οινοποιητές
  • Δεξαμενές ζύμωσης
  • Δεξαμενές αποθήκευσης
  • Δεξαμενές σταθεροποίησης
  • Δεξαμενές αφρώδους οίνου
  • Συστήματα αζώτου
  • Ασηπτικές δεξαμενές
  • Δεξαμενές γλυκόζης
  • Σιλό ζάχαρης
  • Δεξαμενές ελαιουργίας