Γαλακτοκομικά

Η επεξεργασία τροφίμων και ειδικότερα η επεξεργασία γαλακτοκομικών απαιτεί υψηλές προδιαγραφές υγιεινής, ή ασηπτικές συνθήκες – ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Staalco ειδικεύεται στην παραγωγή δεξαμενών που προορίζονται για τρόφιμα, για την επεξεργασία και αποθήκευση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι δεξαμενές που προσφέρει και όλος ο εξοπλισμός τους είναι υψηλών προδιαγραφών προϊόντα, υγιεινού τύπου, τα οποία προσφέρουν κορυφαία υποστήριξη και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους πελάτες της.

Προϊόντα:

  • Σιλό γάλακτος
  • Αναμικτήρες γιαούρτης
  • Σιλό κρέμας
  • Αναμικτήρες σοκολάτας
  • Σιλό τυρογάλακτος
  • Τυροβραστήρες
  • Δοχεία ωρίμανσης τυριών
  • Δεξαμενές τήξεως λιπαρών
  • Δεξαμενές παρασκευής άλμης
  • Συστήματα CIP