Αρμεκτικά συγκροτήματα

Η εταιρία Staalco προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αρμεγής και σίτισης σε κτηνοτροφικές μονάδες αγελάδων και αιγοπροβάτων των εταιρειών FULLWOOD-PACKO και γαλακτομετρήσεις της εταιρείας ATL. Η πολυετής εμπειρία του προσωπικού μας στον χώρο της κτηνοτροφίας, εξασφαλίζει την βέλτιστη λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε κτηνοτρόφου.

Παρέχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη μέσω δικτύου τοπικών αντιπροσώπων και εξειδικευμένων τεχνικών σε όλη την Ελλάδα.

Προϊόντα:

  • Αρμεκτήρια αγελάδων
  • Αρμεκτήρια αιγοπροβάτων
  • Ηλεκτρονική γαλακτομέτρηση – διαχείριση
  • Συστήματα σίτισης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδίασης
  • Υγιεινή στάβλου και αρμεκτηρίου
  • Ρομποτική αρμεγή – σίτιση
  • Άμεση τεχνική υποστήριξη
  • Αναλώσιμα – ανταλλακτικά